top of page
Testament.jpg

Bron: Notariskatoor M.Luijer, Noordwijk 

Officiële Zaken | (Levens)Testament | Codicil 

Sinds 2003 is er het een en ander veranderd met betrekking tot de wetgeving rondom het vastleggen van afspraken die betrekking hebben op het leven voor en na de dood. Wanneer je zaken goed geregeld wilt hebben voor jezelf en voor je dierbare nabestaanden, dan is het advies om altijd langs een goede notaris te gaan.

 

Een goede notaris neemt de tijd om de reeds bestaande zaken die zijn vastgelegd te controleren op juistheid en je wensen van nu. Zo'n eerste check is bij bijna iedere notaris (let op: niet bij allemaal dus) vrijblijvend en gratis. Zodra een notaris iets aanpast of opstelt, zullen er kosten in rekening gebracht worden. Vraag altijd voorafgaand aan een eerste gesprek naar de condities van de desbetreffende notaris.

Wat is belangrijk om op tijd te checken en goed vast te leggen voorafgaand aan een overlijden? Zodat er nog tijd is om eventuele bestaande afspraken bij leven nog aan te kunnen passen.

Een eventueel partnerschap: Ben je getrouwd of woon je samen? Deze verschillende vormen van samenleven hebben andere consequenties t.a.v. een testament.

Is er een testament en klopt de inhoud nog steeds. Is een testament nodig of kan een Codicil voldoende zijn indien er geen grote bezittingen of een eigen koopwoning zijn?

Is er nagedacht over het vastleggen van een levenstestament? Hier staan afspraken in die gelden bij veranderingen van levensomstandigheden bij leven, zoals bij een ziekte als dementie, of het stop mogen zetten door derden van een behandelplan of het inzetten van euthanasie. In een testament staan afspraken die pas ingaan op het moment dat je bent overleden.

Is er een hypotheek: en is er dan een overlijdensrisico verzekering afgesloten, zodat je partner in het huis kan blijven wonen nadat je bent overleden?

Is er een overzicht van al je codes en wachtwoorden? Zodat een vooraf door jou aangewezen persoon bij je accounts en bankrekeningen kan.

Staat je betaalrekening op en/of indien je een partner hebt? Anders kan een partner niet bij jouw betaalrekening na je overlijden. 

Wil je sieraden of andere kostbare bezittingen verdelen onder verschillende mensen? Stel dan een Codicil op. Dit dient handgeschreven en alleen door jou opgesteld en ondertekend te worden. Zorg dat deze op een plek ligt, daar waar jouw nabestaande(n) van op de hoogte is/zijn. Of bewaar een kopie op die plek en leg het origineel ook bij de notaris.

Is er een Donor-Codicil en wat staat daar in? Zijn jouw nabestaanden hier van op de hoogte en klopt de inhoud nog steeds?

Neem gerust contact op met mij als je meer vragen hebt hierover. En aarzel ook niet om naar een notaris te stappen. Zorg er in ieder geval voor dat alles wat je dierbaar is, op tijd en goed is besproken en vastgelegd. Dat geeft rust...

bottom of page